lørdag 22. april 2017

Lag-NM 2017: Innledende rundeoppsett

Da er vi igjen klar for NM for lag i Bergen! Sju lag er påmeldt til årets mesterskap, og rangeringen ser slik ut:

Scrabble Queens (Gjennomsnittlig ranking 1734)      
Luringan* (1727)            
Brettvekterne (1723)        
Sperreherrene (1704)        
Epizeuxis epizeuxis epizeuxis Q (1593)
Ordfeiderne (1459)                    
Las Senioritas (1297)                


På samme måte som i fjor skal alle lag spille mot alle over de sju første rundene. De to beste lagene etter dette innledningsspillet møtes i morgen til finale, mens de resterende fem spiller en ny runde alle mot alle om tredjeplassen.

Rundeoppsettet for første dag er som følger:

Paroppsett for runde 1: (Kl. 10.15)
Frirunde:         Næss, Kirsti(#4)
Frirunde:         Johansen, Torill(#5)
Frirunde:         Wathne, Eva Marie(#6)
Bord  1:          Toft, Stian Aleksander(#1) *starter* mot Larsen, Ruth(#19)
Bord  2:          Stenseth, Rachel(#20) *starter* mot Lian, Nils(#2)
Bord  3:          Skjæret, Anja Green(#3) *starter* mot Nordnes, Hilde(#21)
Bord  4:          Sandvik, Jørn(#16) *starter* mot Bovim, Kim(#7)
Bord  5:          Bovim, Tom(#8) *starter* mot Rekdal, Magne(#17)
Bord  6:          Kamp, Kenneth(#18) *starter* mot Rudstrøm, Sunniva(#9)
Bord  7:          Winnem, Andreas(#10) *starter* mot Helset, Knut(#13)
Bord  8:          Høgetveit, Stein Olav(#14) *starter* mot Åsmul, Eskil(#11)
Bord  9:          Areklett, Ivar(#12) *starter* mot Rex, Tommy(#15)

Paroppsett for runde 2: 
(Kl. 11.30)
Frirunde:         Sandvik, Jørn(#16)
Frirunde:         Rekdal, Magne(#17)
Frirunde:         Kamp, Kenneth(#18)
Bord  1:          Bovim, Kim(#7) *starter* mot Winnem, Andreas(#10)
Bord  2:          Åsmul, Eskil(#11) *starter* mot Bovim, Tom(#8)
Bord  3:          Rudstrøm, Sunniva(#9) *starter* mot Areklett, Ivar(#12)
Bord  4:          Larsen, Ruth(#19) *starter* mot Næss, Kirsti(#4)
Bord  5:          Johansen, Torill(#5) *starter* mot Stenseth, Rachel(#20)
Bord  6:          Nordnes, Hilde(#21) *starter* mot Wathne, Eva Marie(#6)
Bord  7:          Helset, Knut(#13) *starter* mot Toft, Stian Aleksander(#1)
Bord  8:          Lian, Nils(#2) *starter* mot Høgetveit, Stein Olav(#14)
Bord  9:          Rex, Tommy(#15) *starter* mot Skjæret, Anja Green(#3)

Paroppsett for runde 3: 
(Kl. 12.45)
Frirunde:         Winnem, Andreas(#10)
Frirunde:         Åsmul, Eskil(#11)
Frirunde:         Areklett, Ivar(#12)
Bord  1:          Næss, Kirsti(#4) *starter* mot Sandvik, Jørn(#16)
Bord  2:          Rekdal, Magne(#17) *starter* mot Johansen, Torill(#5)
Bord  3:          Wathne, Eva Marie(#6) *starter* mot Kamp, Kenneth(#18)
Bord  4:          Helset, Knut(#13) *starter* mot Larsen, Ruth(#19)
Bord  5:          Stenseth, Rachel(#20) *starter* mot Høgetveit, Stein Olav(#14)
Bord  6:          Rex, Tommy(#15) *starter* mot Nordnes, Hilde(#21)
Bord  7:          Toft, Stian Aleksander(#1) *starter* mot Bovim, Kim(#7)
Bord  8:          Bovim, Tom(#8) *starter* mot Lian, Nils(#2)
Bord  9:          Skjæret, Anja Green(#3) *starter* mot Rudstrøm, Sunniva(#9)

Paroppsett for runde 4: 
(Kl. 14.30)
Frirunde:         Lian, Nils(#2)
Frirunde:         Toft, Stian Aleksander(#1)
Frirunde:         Skjæret, Anja Green(#3)
Bord  1:          Larsen, Ruth(#19) *starter* mot Bovim, Kim(#7)
Bord  2:          Bovim, Tom(#8) *starter* mot Stenseth, Rachel(#20)
Bord  3:          Nordnes, Hilde(#21) *starter* mot Rudstrøm, Sunniva(#9)
Bord  4:          Helset, Knut(#13) *starter* mot Næss, Kirsti(#4)
Bord  5:          Johansen, Torill(#5) *starter* mot Høgetveit, Stein Olav(#14)
Bord  6:          Rex, Tommy(#15) *starter* mot Wathne, Eva Marie(#6)
Bord  7:          Winnem, Andreas(#10) *starter* mot Sandvik, Jørn(#16)
Bord  8:          Rekdal, Magne(#17) *starter* mot Åsmul, Eskil(#11)
Bord  9:          Areklett, Ivar(#12) *starter* mot Kamp, Kenneth(#18)

Paroppsett for runde 5: 
(Kl. 15.45)
Frirunde:         Larsen, Ruth(#19)
Frirunde:         Stenseth, Rachel(#20)
Frirunde:         Nordnes, Hilde(#21)
Bord  1:          Næss, Kirsti(#4) *starter* mot Winnem, Andreas(#10)
Bord  2:          Åsmul, Eskil(#11) *starter* mot Johansen, Torill(#5)
Bord  3:          Wathne, Eva Marie(#6) *starter* mot Areklett, Ivar(#12)
Bord  4:          Bovim, Kim(#7) *starter* mot Helset, Knut(#13)
Bord  5:          Høgetveit, Stein Olav(#14) *starter* mot Bovim, Tom(#8)
Bord  6:          Rudstrøm, Sunniva(#9) *starter* mot Rex, Tommy(#15)
Bord  7:          Sandvik, Jørn(#16) *starter* mot Toft, Stian Aleksander(#1)
Bord  8:          Lian, Nils(#2) *starter* mot Rekdal, Magne(#17)
Bord  9:          Kamp, Kenneth(#18) *starter* mot Skjæret, Anja Green(#3)

Paroppsett for runde 6: 
(Kl. 17.00)
Frirunde:         Helset, Knut(#13)
Frirunde:         Rex, Tommy(#15)
Frirunde:         Høgetveit, Stein Olav(#14)
Bord  1:          Sandvik, Jørn(#16) *starter* mot Larsen, Ruth(#19)
Bord  2:          Stenseth, Rachel(#20) *starter* mot Rekdal, Magne(#17)
Bord  3:          Kamp, Kenneth(#18) *starter* mot Nordnes, Hilde(#21)
Bord  4:          Bovim, Kim(#7) *starter* mot Næss, Kirsti(#4)
Bord  5:          Johansen, Torill(#5) *starter* mot Bovim, Tom(#8)
Bord  6:          Rudstrøm, Sunniva(#9) *starter* mot Wathne, Eva Marie(#6)
Bord  7:          Toft, Stian Aleksander(#1) *starter* mot Winnem, Andreas(#10)
Bord  8:          Åsmul, Eskil(#11) *starter* mot Lian, Nils(#2)
Bord  9:          Skjæret, Anja Green(#3) *starter* mot Areklett, Ivar(#12)

Paroppsett for runde 7: 
(Kl. 18.15)
Frirunde:         Bovim, Kim(#7)
Frirunde:         Bovim, Tom(#8)
Frirunde:         Rudstrøm, Sunniva(#9)
Bord  1:          Næss, Kirsti(#4) *starter* mot Toft, Stian Aleksander(#1)
Bord  2:          Lian, Nils(#2) *starter* mot Johansen, Torill(#5)
Bord  3:          Wathne, Eva Marie(#6) *starter* mot Skjæret, Anja Green(#3)
Bord  4:          Larsen, Ruth(#19) *starter* mot Winnem, Andreas(#10)
Bord  5:          Åsmul, Eskil(#11) *starter* mot Stenseth, Rachel(#20)
Bord  6:          Nordnes, Hilde(#21) *starter* mot Areklett, Ivar(#12)
Bord  7:          Helset, Knut(#13) *starter* mot Sandvik, Jørn(#16)
Bord  8:          Rekdal, Magne(#17) *starter* mot Høgetveit, Stein Olav(#14)
Bord  9:          Rex, Tommy(#15) *starter* mot Kamp, Kenneth(#18)

1 kommentar: